Home >> 求人職種

Tuyển dụng [ Job ]

1. BSE sử dụng tiếng Nhật / lập trình viên tiếng Nhật.

Vị trí BSE sử dụng tiếng Nhật / lập trình viên tiếng Nhật .
Công việc - Giải thích công việc bằng tiếng Nhật.
- Lập trình hệ thống Web.
- Lập trình hệ thống quản lý nghiệp vụ.
- Thiết kế, phát triển, nghiên cứu công nghệ, khắc phục Bug.
Kỹ năng yêu cầu - Năng lực Nhật ngữ cấp 2 (N2) hoặc tương đương.
- Có khả năng hiểu được ngôn ngữ PHP, có thể lập trình các chương trình. - hoặc, có kinh nghiệm trong C++, Java, Perl.
- Có thể hiểu và sử dụng thành thạo object-oriented.
- Có khả năng giải quyết vấn đề.
- Có khả năng giao tiếp.
- Nắm bắt và sử dụng được ngôn ngữ SQL
- Nắm bắt được mô hình MVC.
Lương Thương lượng
Liên lạc Gửi mail đến: jobs@evolable.asia

2. Lập trình viên

Vị trí Lập trình viên
Quốc tịch Việt Nam
Công việc - Phát triển hệ thống trang web
- Phát triển hệ thống quản lý nghiệp vụ.
- Thiết kế, phát triển, nghiên cứu kỹ thuật, khắc phục Bug.
Kỹ năng yêu cầu - Có khả năng hiểu được ngôn ngữ PHP, có thể lập trình các chương trình.
- hoặc có kinh nghiệm trong C++, Java, Perl.
- Có thể hiểu và sử dụng thành thạo object-oriented.
- Có khả năng giải quyết vấn đề.
- Có khả năng giao tiếp.
- Nắm bắt và sử dụng được ngôn ngữ SQL.
- Nắm bắt được mô hình MVC.
Lương Thương lượng
Liên lạc Gửi mail đến: jobs@evolable.asia

3. Designer (TiếngNhật)

Vị trí Designer (TiếngNhật)
Quốc tịch Việt Nam
Công việc - Thiết kế Web tiếng Nhật.
Kỹ năng yêu cầu - Có thể sử dụng thành thạo Illustrator, Photoshop.
- Nắm bắt được HTML, CSS.
Lương Thương lượng
Liên lạc Gửi mail đến: jobs@evolable.asia

4. Nhập dữ liệu tiếng Nhật, Operator staff .

Vị trí Nhập dữ liệu tiếng Nhật, Operator staff.
Công việc - Công việc nhập dữ liệu bằng tiếng Nhật.
- Hổ trợ, trả lời mail bằng tiếng Nhật.
Kỹ năng yêu cầu - Năng lực Nhật ngữ cấp 2 (N2) hoặc tương đương.
- Có thể sử dụng thành thạo Excel, word.
- Có kiến thức cơ bản về vi tính.
Lương Thương lượng
Liên lạc Gửi mail đến: jobs@evolable.asia

5. Operator làm việc ca đêm.

Vị trí BSE sử dụng tiếng Nhật / lập trình viên tiếng Nhật .
Công việc - Sử dụng hệ thống chuyên dụng để sắp xếp các vé máy bay và các công việc có liên quan.
Kỹ năng yêu cầu - NănglựcNhậtngữcấp 3 (N3) hoặc tương đương.
- Có thể sử dụng thành thạo Excel, word.
- Có kiến thức cơ bản về vi tính.
Thời gian làm việc 23:00~08:00 (Nghỉ giữa giờ 1h, làm việc 8h)
Lương Thương lượng
Liên lạc Gửi mail đến: jobs@evolable.asia

our video quality green office employment